Het voormalig Militair Hospitaal in Amersfoort krijgt een nieuwe toekomst als woon- en leefgebied.


Lees meer

Met de aankoop van het voormalig militair hospitaal in Amersfoort heeft Schipper Bosch een bijzondere plek in handen. Schipper Bosch wil het gebied gaan herontwikkelen met behoud van de oorspronkelijke gebouwen. Naast wonen zullen ook andere functies toegevoegd worden. De plannen worden op dit moment - in samenspraak met gemeente en omgeving - uitgewerkt.

Aanmelden als geïnteresseerde

Rijke historie

Het gebouw is in 1877 gebouwd als garnizoensinfirmerie, en drie jaar later omgedoopt tot militair hospitaal. Het oudste militaire complex binnen de stadsgrenzen van Amersfoort bood in zijn hoogtijdagen plaats aan 144 patiënten. Eerst voor de lagere klasse, later – vanaf 1915 – voor alle militairen. Nadat de ziekenhuisfunctie opgeven werd in 1966, werden er administratieve afdelingen van de Koninklijke Landmacht gehuisvest.

Verkoop en plannen

Uiteindelijk kwam het complex leeg te staan en besloot de Rijksvastgoeddienst het te verkopen middels een openbare verkoopprocedure. Sinds januari 2020 is Schipper Bosch de nieuwe eigenaar. Met inbreng van gemeente, omgeving en belanghebbenden wordt er volop gewerkt aan een plan voor deze bijzondere plek. Door alle verschillende belangen is het een ingewikkelde puzzel. Deze plek verdient een goed plan en dat kost tijd.

Nieuws