De buren bekijken de nieuwste plannen

Op 16 november verwelkomde Schipper Bosch buren, belanghebbenden en raadsleden bij het Militair Hospitaal. Tijdens deze bijeenkomst is gesproken over het uitwerkingsvoorstel voor de ontwikkeling van het Militair Hospitaal en was er een maquette te zien die de toekomstige inrichting van het terrein toont. 

Er is veel waardering geuit voor het plan, maar er zijn ook zorgen en bedenkingen gedeeld. Velen hebben een reactie voor Schipper Bosch achtergelaten die avond of achteraf via e-mail. Deze zijn (anoniem) samengevoegd in een reactieverslag. Hierin is ook de reactie van Schipper Bosch opgenomen.

Uitwerkingsvoorstel
In juni 2021 stelde de gemeente Amersfoort de kaders voor de herontwikkeling van het Militair Hospitaal vast. Daarna zijn de kaders verder uitgewerkt in een zogenaamd uitwerkingsvoorstel. Daarin is ook – waar mogelijk – de input van omwonenden meegenomen. Het uitwerkingsvoorstel vindt u hier.

Hoe nu verder?
De gemeenteraad moet nog instemmen met het uitwerkingsvoorstel, daarna kan de aanvraag voor het wijzigen van de bestemming van het terrein van kantoor naar wonen worden ingediend. Zodra dit proces in gang is gezet, wordt tegelijkertijd gewerkt aan de architectonische uitwerking van de nieuwe gebouwen. Het streven is om voor de zomer een gedetailleerder en verder uitgewerkt plan te laten zien.

Nieuwsoverzicht