Kaderstellende notitie van de gemeente Amersfoort

De buurtbewoners van het Militair Hosptiaal ontvangen deze week een brief van de gemeente Amersfoort met daarin een uitnodiging om te reageren op de concept kaderstellende notitie voor het terrein van het Militair Hospitaal. Dit is een document dat door de gemeente is opgesteld waarin staat binnen welke kaders de herontwikkeling van het terrein moet plaatsvinden.

Ondertussen zijn wij druk met de schetsen voor het gebied en we verwachten deze voor de zomer klaar te hebben. Er ligt op dit moment dus nog geen ontwerp voor het gebied.

Wat is een kaderstellende notitie?
In een kaderstellende notitie legt de gemeente algemene uitgangspunten vast voor de ontwikkeling van een gebied. Zo staat er onder andere in de notitie voor het Militair Hospitaal dat het met respect voor de monumentale status herontwikkeld moet worden, wordt de wens uitgesproken dat het groen in stand blijft en dat er een gemengde invulling voor het terrein komt (dus functies voor een mix van doelgroepen). Ook staat er in dat we de omwonenden goed moeten betrekken bij de planvorming, wat we uiteraard al van plan waren. En waar we in oktober vorig jaar met de rondgang over het terrein een mooie eerste stap in hebben gezet.

De kaders lezen en erop reageren
Op de website van de gemeente kunt u de gehele concept kaderstellende notitie en een korte samenvatting vinden: www.amersfoort.nl/militairhospitaal. De reacties komen bij de gemeente binnen en die zal – in overleg met Schipper Bosch – een voorstel maken hoe we met de binnengekomen reacties om moeten gaan. De (eventueel aangepaste) kaderstellende notitie wordt daarna samen met de reacties voorgelegd aan het college van B&W en de gemeenteraad.

Wilt u een toelichting?
Bent u buurtbewoner en heeft u vragen of wilt u een toelichting op de kaderstellende notitie? Dat kan! De gemeente organiseert een inloopspreekuur op dinsdag 6 april en woensdag 7 april van 16:00 uur tot 18:00 uur op het terrein van het Militair Hospitaal. Naast de projectleider vanuit de gemeente, zal ook Schipper Bosch aanwezig zijn. Door de huidige coronamaatregelen dient u een afspraak te maken. Dat kan via aanmelden.militairhospitaal.nl. Een tijdsblok is 20 minuten en aanmelden kan tot en met vrijdag 2 april.

Ondertussen werken we hard verder aan de schetsen voor het gebied.

Nieuwsoverzicht